Er zijn twee basistypen motorrijtuigenverzekeringen.Ze zijn wettelijke aansprakelijkheid en verplichte wettelijke aansprakelijkheid.Op grond van de WA-polis betaalt de verzekerde aan de derde, die de andere partij vergoedt als er schade is aan zijn voertuig.Bij de tweede polis betaalt de verzekerde aan de verzekeraar, die de andere partij vergoedt in geval van schade aan zijn auto of zelfs aan zijn leven.

Er zijn twee basistypen moto verzekeringen

Er zijn veel wettelijke verplichtingen op het gebied van motorrijtuigenverzekeringen.Een van de meest voorkomende is de wettelijke aansprakelijkheid.Deze dekking beschermt de verzekerde tegen financiële claims die tegen hem worden ingesteld door personen die laster, smaad of enig ander letsel claimen.Zelfs als de verzekerde dergelijke claims niet indient, is het belangrijk dat hij dit type motorrijtuigenverzekering aanschaft, omdat het hem helpt om de kosten te dekken die zijn gemoeid met het voldoen aan juridische claims.Bovendien biedt het ook bescherming in geval van juridische stappen tegen hem door een derde persoon.

Motorrijtuigenverzekeringen dekken ook verschillende andere aspecten van motorvoertuigen.De meest voorkomende zijn bescherming tegen persoonlijk letsel en pechdekking.De pechdekking biedt dekking voor reparatie of vervanging van de auto als deze beschadigd raakt door een mechanisch defect.Bescherming tegen persoonlijk letsel beschermt de verzekerde tegen lichamelijk letsel dat hem of haar wordt toegebracht als gevolg van ongevallen.De eigenaar van het voertuig is echter alleen gedekt voor schade die tijdens het verblijf in het voertuig is opgelopen.

Een ander veelvoorkomend type dekking is pechhulp.Het is meestal van toepassing op nieuwe voertuigen, maar kan ook van toepassing zijn op sommige oudere.In het algemeen dekt het de verzekerde tegen het verlenen van bijstand aan een bestuurder die problemen heeft met het beheren van een voertuig dat defect is geraakt.Dit betekent dat de verzekerde hulp kan krijgen om naar een reparatiewerkplaats te gaan of dat hij hulp kan krijgen om zijn huis te bereiken.De prijs van deze service is meestal afhankelijk van de waarde van het betreffende voertuig.

Er zijn een paar gemeenschappelijke factoren die van invloed zijn op de kosten van verzekeringspolissen.Deze omvatten leeftijd en geslacht van de bestuurder, de afstand van de woonplaats van de verzekerde tot het dichtstbijzijnde ziekenhuis, het aantal eerdere snelheidsovertredingen dat de bestuurder heeft verzameld, zijn geldige rijbewijs en het model en merk van de auto.Bij de berekening van de premiekosten wordt ook rekening gehouden met het opleidingsrecord van de chauffeur.Zo worden degenen die voor een tweede of derde keer geschoold zijn, door de meeste verzekeringsmaatschappijen als betere chauffeurs beschouwd.Ze hebben minder ongevallen en hun premies zijn doorgaans lager.

Sommige verzekeringen dekken de aansprakelijkheid van de bestuurder.Aansprakelijkheid dekt schade veroorzaakt door overmacht of diefstal.Als een automobilist bijvoorbeeld een boom raakt omdat deze viel, is het bedrijf niet aansprakelijk voor de kosten van het vervangen van de boom.Schade veroorzaakt door een voertuig of objecten valt wel onder de aansprakelijkheidsdekking.Het type dekking dat een automobilist koopt, hangt af van het feit of hij of zij een tweewieler of een vierwieler bestuurt.

Verzekeringsmaatschappijen bieden meestal kortingen aan chauffeurs die meerdere polissen bij hen kopen.Als de verzekerde bijvoorbeeld meer dan één type verzekering bij hetzelfde bedrijf koopt, geeft het bedrijf hem premiekorting.Evenzo, als een verzekerde meerdere polissen van hetzelfde bedrijf koopt, geeft het bedrijf hem een korting op zijn premies.Deze kortingen kunnen variëren van tien procent tot zestig procent van de totale premies.

Een autoverzekering is een verzekering voor motorvoertuigen, vrachtwagens, bestelwagens en alle andere wegvoertuigen.De belangrijkste functie is om financiële bescherming te bieden tegen lichamelijk letsel of lichamelijke schade als gevolg van verkeersongevallen en ook tegen aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit ongevallen met een privévoertuig.Er zijn veel soorten motorrijtuigenverzekeringen die op de markt worden aangeboden.Een daarvan is een motorverzekering die namens motorrijders moet worden afgesloten.Dit type verzekering behandelt het financiële aspect van een ongeval met een motorfiets.

tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering
tegenexpert betekenis
tegenexpert brussel
tegenexpert ethias artikel 121
tegenexpert brand
tegenexpert schade
tegenexpert vochtschade
tegenexpert waterschade
tegenexpert brandschade
tegenexpert ongeval
tegenexpert overstroming
tegenexpert bestellen
tegenexpert raadplegen
tegenexpert boeken
tegenexpert
tegenexpert auto
tegenexpert auto waarde voor ongeval
tegenexpert autoverzekering


Uw motoverzekering  goedkoper? Ook uw recente moto geniet van een interessant kortingstarief. Het hoeft géén oldtimer te zijn. Vanaf 135 euro voor de 1e moto en 75 euro jaarpremie voor de 2e moto.

Als lid van MAG Belgium kan u rekenen op uitzonderlijk lage premies voor uw Motorverzekering en hoge kortingen op uw verzekeringsdossier.

  • Interessante combinatie auto / moto / brand / familiale
  • Geen vrijstelling in brandverzekering door het MAG pakket
  • Motorverzekering vanaf 128 euro BA jaarpremie taks incl.
  • Premie voor bijkomende moto vanaf 70 euro BA jaarpremie
  • Diefstal van moto na inbraak in woning kan verzekerd worden
  • Verkrijgbaar via de MAG verzekeringsmakelaars